ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


Διαλογικές δράσεις (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, συναντήσεις, εργαστήρια, διαλέξεις) συχνά με συμπαρουσία θεωρίας και πρακτικής. Το Εργαστήριο επίσης λειτουργεί υποστηρικτικά σε παρόμοιες δράσεις που προκύπτουν από θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε