ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Δράσεις διάχυσης με κύριο αντικείμενο τις δημοσιεύσεις. Παραγωγή βιβλίων σε συνεργασία κυρίως με τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή με άλλους εκδοτικούς οίκους.


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε