ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΕΚΔΡΟΜEΣ


Οι εκδρομές είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του υποχρεωτικού μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΙ του Α' έτους σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην οποία συμμετέχουν πάνω από 100 φοιτήτριες και φοιτητές με πρόγραμμα πυκνής επιτόπου διδασκαλίας της αρχαίας και νεώτερης ιστορίας της Αρχιτεκτονικής αλλά και γενικότερων ζητημάτων πολιτισμού. Έχουν μέχρι σήμερα διοργανωθεί εκδρομές στην Τήνο, Δήλο, Κίμωλο, Αμοργό, Αίγινα, Ολλανδία, Βερολίνο κ.α.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε