"Μνήμες Γαίας"

2014-06-16

https://www.arch.uth.gr/el/activities/793


Διεθνές Συγκριτικό Εργαστήριο Μνήμες της Γαίας: Τελετουργικοί Μηχανισμοί

Επιστημονική Επιμέλεια: Renée Koch-Piettre (EPHE, ANHIMA), Odile Journet-Diallo (EPHE, IMAF), Φοίβη Γιαννίση (ΤΑΜ, Π.Θ)

Διοργάνωση: Φοίβη Γιαννίση

Με την υποστήριξη των: Labex HASTEC (Laboratoire européen d'histoire et d'anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances), UMR ANHIMA : Anthropologie et Histoire des Mondes antiques, IMAF : Institut des Mondes Africains), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος, Ελλάδα)

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε