"Πολιτικές στέγασης και πρακτικές κατοίκησης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης"

2016-12-14

https://www.arch.uth.gr/el/activities/1346

Αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιστημονική επιμέλεια: Ζήσης Κοτιώνης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Π.Θ. / Γιάννα Μπαρκούτα, Αρχιτέκτων, Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. / Αντώνης Αντωνίου, Ιστορικός, Διδάκτωρ Π.Θ.

Οι μεταλλαγές των όρων στέγασης και κατοίκησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους φέρνουν στο προσκήνιο την επαναλαμβανόμενη ποιοτική και ποσοτική κρίση του διαμένειν και του κατοικείν, αναδεικνύοντας παράλληλα την πόλη ως σύνθετη κοινωνική, ιστορική, χωρική και πολιτισμική κατασκευή.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής υποτροφίας της ερευνητικής ομάδας των κκ. Αντώνη Αντωνίου, Γιάννας Μπαρκούτα και Ζήση Κοτιώνη από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) για το έτος 2016.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε